zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Transitiemanager

Functietitel Transitiemanager
Taakomschrijving Felixoord
Locatie Oosterbeek
Aantal uren 24 - 36 uur
Soort contract: Bepaalde tijd
Sluitingsdatum: D. van Achthoven

Transitie manager (24-36 uur per week)

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord is een zorgcentrum waarin hoofdzakelijk ouderen wonen met een vegetarische leefwijze, die zorg ontvangen. Het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord is uniek in Nederland, zelfs in Europa. Felixoord kenmerkt zich door een sfeer van wonen onder gelijkgestemden én een sfeer van bewust leven met aandacht voor eigen identiteit. Om deze levenswijze te kunnen blijven garanderen voor bewoners die meer zorg nodig hebben zijn binnen de WLZ erkenning twee woongroepen voor 8 bewoners met dementie ingericht met daarnaast 8  plaatsen voor somatiek. In Felixoord wonen nu 45 bewoners met een WLZ toelating.

Binnen Felixoord wordt zorg verleend op basis van belevingsgericht werken met als kernbegrippen: kwaliteit van leven bieden, passende herkenbare, huiselijke omgeving, een zo groot mogelijk gevoel van geborgenheid en veiligheid bieden. Keuzevrijheid en bewegingsvrijheid zijn daarbij van belang.

Op dit moment vindt de nadere uitwerking plaats die moet lijden naar een duurzame toekomst voor Felixoord. Voor dit huis, met een uniek karakter, zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een Transitiemanager 24-36 uur per week M/V

Functie
U bent als kwartiermaker verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een strategie die gericht is op een duurzame toekomst voor Felixoord. Als kwartiermaker ontwikkelt, beschrijft, organiseert en vermarkt u nieuwe vormen van dienstverlening. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de transitie naar een nieuw organisatiemodel dat past bij de huidige ontwikkelingen in de zorg. Dit model zal gericht zijn op het scheiden van wonen en zorg en op een groeiende afdeling voor verpleeghuiszorg zowel voor psychogeriatrie als somatiek. De transitie van intramurale naar extramurale dienstverlening vergt een andere deskundigheid, inzet en werkwijze van medewerkers en zal in samenwerking met de manager wonen/zorg worden vormgegeven. U brengt partijen, personen en potentiële partners samen. U heeft oog voor de politieke context en kunt daar naar handelen. In uw strategie neemt u de omgeving en stakeholders mee op een inspirerende en enthousiast makende wijze. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een sluitende en realistische business case, rekening houdend met het unieke karakter van Felixoord. Tenslotte zorgt u voor een duurzame implementatie van gestelde doelen in nauwe samenwerking en continue afstemming met zowel de manager wonen/zorg als met de cliëntenraad en de OC van Felixoord.
U legt verantwoording af aan de directie van Icare en bent de leidinggevende van de manager wonen/zorg. Daarnaast bent u de formele gesprekspartner van de cliëntenraad en de OC voor wat betreft het transitieproces.

Uw inbreng
U bent een veranderkundige die Felixoord naar een duurzame toekomst brengt.
U weet waar kansen liggen en neemt initiatieven voor vernieuwing. Wij zoeken een verbinder die mensen en organisaties samenbrengt en inspireert om mee te doen. Iemand die in staat is om de teams mee te nemen in de gewenste en noodzakelijke verandering.
U beschikt over een HBO+/ academisch werk- en denkniveau. U bent een ervaren manager met bewezen resultaten en heeft bij voorkeur reeds ervaring opgedaan binnen de verpleeghuiszorg en de zorg in de wijk.
De combinatie van de resultaatgerichtheid, koersvastheid, samenwerking en beïnvloeding, strategische gerichtheid en organisatievermogen is onontbeerlijk. Evenals een verbindende leiderschapsstijl, communicatieve vaardigheden en een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke en sociale verhoudingen.

Ons aanbod
We bieden u een uitdagende functie. Het salaris bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 6.159,66 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens salarisschaal FWG 70 (CAO VVT). De duur van het arbeidscontract en de intensiteit van de functie (aantal uren) is mede afhankelijk van de op dat moment voorliggende vraagstukken. Gedacht wordt aan een periode van minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar.

Informatie & sollicitatie:
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Henny Blanke (manager wonen en zorg Felixoord) op het nummer 06-51533398 of Dennis van Achthoven (directeur) op het nummer 0522-279372 (secretariaat). Uw sollicitatie en CV kunt u toesturen via ons sollicitatie systeem.