zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Cliëntinformatie

Tarieven en eigen bijdrage

Wat kost wonen met zorg in Felixoord? Het Klantadviescentrum kan u daar nader over informeren. Zij weten alles over de indicatie die u nodig heeft om voor wonen in Felixoord in aanmerking te komen. Zij kunnen u ook adviseren en helpen bij het aanvragen van een indicatie.

Zorg vanuit de Wlz - Eigen bijdrage

Wlz staat voor Wet langdurige zorg. De Wlz is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. U betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Met de eigen bijdrage betaalt u zelf een deel van de kosten. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. Ook stuurt het CAK u de factuur voor de eigen bijdrage, dat is inkomensafhankelijk.

Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK via www.hetcak.nl

Voorzieningen

Als u in een locatie van Icare woont, komt een aantal voorzieningen voor uw eigen rekening. Icare maakt met de cliëntenraad en met de individuele bewoners afspraken hoe het wonen bij Icare zo goed mogelijk aansluit bij de wensen en levensstijl van de bewoners. Felixoord biedt u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw wasgoed te verzorgen. Klik op ‘Tarieven voorzieningen’ voor meer informatie.

Tarieven voorzieningen

Verzekeringen

Tijdens uw verblijf in Felixoord heeft u de volgende verzekeringen nodig:

  • WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid)
  • Inboedelverzekering (persoonlijke eigendommen)
  • Zorgverzekering en eventuele aanvullende verzekering

Felixoord verzekert de opstal van het appartement, de woning en de eigendommen.