zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Clientenraad

Zorgcentrum Felixoord heeft net als iedere zorginstelling een cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt in het bijzonder de algemene belangen op het gebied van de zorg en dienstverlening van de bewoners van Felixoord en diegene die gebruik maken van eventuele extramurale zorgverlening van Felixoord.

De cliëntenraad wordt gekozen door de cliënten van Felixoord en bestaat uit cliënten en familieleden of belangenbehartigers van cliënten en/of uit personen die door cliënten zijn voorgedragen.

Bevoegdheden
De cliëntenraad heeft een aantal bevoegdheden zoals het recht gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen over onderwerpen zoals bijvoorbeeld:
Wijziging van doelstelling of grondslag
Een belangrijke wijziging in de organisatie
Het overdragen van zeggenschap of fusie
Het algemeen beleid inzake toelating van cliënten etc.

Verzwaard adviesrecht heeft de cliëntenraad over onderwerpen zoals:
Algemene voedingsaangelegenheden
Beleid op het gebied van gezondheid en hygiëne
Beleid over bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de zorg
Het beleid op het gebied van veiligheid
Het beleid op de geestelijke verzorging, maatschappelijke bijstand, recreatie en ontspanningsactiviteiten etc.

Werkwijze
De cliëntenraad heeft er voor gekozen om de belangen binnen een zo open mogelijke sfeer van overleg en samenwerking met bewoners, het management en derden te behartigen.
De notulen van de vergaderingen zijn voor alle belangstellenden toegankelijk en te verkrijgen bij de receptie of in de bibliotheek. Ook is het mogelijk een ‘abonnement’ te nemen op de notulen. Wanneer u uw naam en adres opgeeft bij de receptie van Felixoord krijgt u na iedere vergadering de notulen thuis gestuurd.

De cliëntenraad heeft een eigen postvakje voor ideeën, tips, klachten etc. Er kunnen velerlei beweegredenen zijn van waaruit men tot het vegetarisme is gekomen. Zoals bijvoorbeeld: ecologische, ethische (geweldloosheid), godsdienstige, financiële (wereldvoedselprobleem), of gezondheid.

De vegetarische identiteit/visie is onlosmakelijk verbonden met de werkwijze van de cliëntenraad.

Hier vindt u de ledenlijst van de cliëntenraad >

Jaarverslag

De Cliëntenraad behartigt de algemene belangen van de bewoners/cliënten van Felixoord. Over de activiteiten van 2014 heeft de clientenraad een jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag kunt u openen doorop deze link te klikken.