zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


U heeft een klacht

De medewerkers van Felixoord doen hun werk zo goed mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u daar niet tevreden over bent. Bijvoorbeeld over de manier waarop de zorgverlening wordt uitgevoerd of over afspraken die niet worden nagekomen. Uw vragen, suggesties en klachten nemen wij zoveel mogelijk ter harte. Dat stelt ons in staat onze dienstverlening aan u en andere klanten te verbeteren. Klik hier voor de Espria klachtenregeling en de informatiekaart voor klanten. Felixoord valt onder Stichting Icare, dat onderdeel uitmaakt van de zorgorganisatie Espria.

Het kan ook zijn dat u een klacht heeft over onvrijwillige zorg of opname op grond van de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang is bedoeld om klanten en bewoners te beschermen tegen de inzet van onvrijwillige zorgmaatregelen. Ondanks dat we hier zeer zorgvuldig mee omgaan, kan het zijn dat u het daar niet mee eens bent. U kunt dan contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon en/of de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg.