zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Verpleegunit

Vanaf 2008 heeft Zorgcentrum Felixoord een verpleegunit voor achttien bewoners met psychogeriatrische problematiek en voor zes bewoners met somatische problematiek. Er zijn twee woongroepen voor achttien mensen met dementie, verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Elke woongroep heeft een centrale huiskamer, een loopcircuit, een centrale badkamer op de eerste verdieping. De bewoners met somatische verpleeghuiszorg wonen in het zorgcentrum.

Visie
Felixoord wil haar bewoners zoveel mogelijk kwaliteit van leven bieden. Vertaald naar dementerende mensen is dat het bieden van een zo prettig mogelijk, veilig en geborgen leven in een herkenbare, huiselijke omgeving. De gangen en huiskamers zijn ingericht vanuit de belevingsgerichte visie, met speciale aandacht voor kleuren en materialen, daglichtlampen ter bevordering van het slaap- en waakritme en een aangepast tuinontwerp. Enerzijds is het waarborgen van de veiligheid van groot belang. Anderzijds willen wij recht doen aan de keuzevrijheid en bewegingsvrijheid van iedere bewoner.

Zorgverlening
Vanuit onze visie op zorg, willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de beleving van de bewoners, met zoveel mogelijk keuzevrijheid voor de bewoners. Belevingsgerichte zorg is voortdurend het onderwerp van gesprek met onze medewerkers en vrijwilligers.
Het dagelijks leven zal zich vooral afspelen in de huiskamers, waar de bewoners kunnen verblijven, eten en activiteiten kunnen doen. Bewoners kunnen er ook voor kiezen om even op zichzelf te zijn, dat kan in hun eigen woning.

Voeding
De voeding is volledig vegetarisch en broodmaaltijden worden gezamenlijk klaargemaakt. Voor de warme maaltijd werken we samen met het Food bedrijf Distrivers. Zij staan garant voor een dagelijkse, verantwoorde en smakelijke maaltijd. Waar nodig houden we rekening met speciale diëten.

Veiligheid
Om de veiligheid van bewoners te waarborgen is de toegangsdeur van de woongroepen gesloten. Ook de uitgangen van de woongroepen zijn beveiligd.
De verpleegunit is toegerust met een codeapparaat voor de toegang en de uitgang.
Elke bewoner heeft een eigen eenpersoons-appartement, voorzien van een actieve personenalarmering met een hals- /polszender. Akoestische bewaking kan individueel worden ingesteld. Deursignalering geeft aan wanneer een bewoner het appartement verlaat. Om valgevaar te beperken heeft Felixoord extra lage bedden.

Samenwerking
De eindverantwoordelijkheid voor de verpleeghuiszorg ligt bij de SOG (Specialist Ouderen Geneeskunde), wat voorheen verpleeghuisarts was. Daarnaast bestaat de behandeldienst uit andere paramedische functies van het verpleeghuis, zoals psycholoog, fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
Op een verpleegunit is het, onder strikte voorwaarden, mogelijk om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. De gesloten deur van de verpleegunit is een vrijheidsbeperkende maatregel om veiligheidsredenen. Het beleid van Felixoord is dat vrijheidsbeperkende maatrelegen pas als laatste mogelijkheid worden toegepast. Eerst wordt naar andere mogelijkheden gezocht en alleen als dat geen oplossing biedt, kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden getroffen. Indien, na overleg met de verpleeghuisarts en betrokkenen (familie en verpleging) toch wordt besloten tot een vrijheidsbeperkende maatregel, wordt volgens de procedure ‘Vrijheidsbeperkende maatregelen’ gehandeld.