zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Medewerkers

Afbeelding: medewerkers

Personeelsbeleid
Felixoord biedt leuk en uitdagend werk tegen aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. In het persoonlijk ontwikkelingsplan van een medewerker worden organisatiedoelen en persoonlijke doelen op elkaar afgestemd. Met uitgebreide opleidingsmogelijkheden worden kennis en kunde actueel gehouden.
Felixoord ontleent haar bestaansrecht aan het bieden van zorg en dienstverlening op vegetarische grondslag. Bij de zorg en dienstverlening aan bewoners van Felixoord en cliënten met een thuiszorgvraag is het uitgangspunt de individuele benodigdheden om op een goede manier te kunnen leven met de eigen mogelijkheden en beperkingen. Het doel is iedere bewoner/cliënt in staat te stellen de regie over zijn eigen leven te (blijven) voeren, eigen keuzen te maken en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit alles vanuit een vegetarische zingeving aan het leven.
De zorgverlening is gericht op ‘heel de mens’ en niet alleen op zijn beperkingen of disfunctioneren. De eerder geformuleerde mensvisie en historie van het vegetarisme zijn onlosmakelijk met deze zorgvisie verbonden.
Dit vraagt van medewerkers van Felixoord om te werken vanuit het motto ‘Naast mensen staan’. ‘Naast’ staat voor nevenschikkend, niet boven (niet de regie overnemen, niet betuttelend) of onder (slaafs de wensen opvolgen). ‘Mensen’ is een gelijkwaardige term, die niemand uitsluit. ‘Staan’ geeft de actieve wijze aan waarop wij onze werkzaamheden vervullen, nauw verbonden met het ‘bestaan’ van mensen.

Vragen?

Geïnteresseerd, maar heb je nog vragen over het werken bij Felixoord? Neem dan contact op met Felixoord: 026 - 33 40 955 of via de mail: info@felixoord.nl