zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Wonen in Felixoord

Afbeelding: voordeur

Aantal bewoners
Zorgcentrum Felixoord is een kleinschalige locate van Icare, waar vanuit de vegetarische levensbeschouwing zorg wordt verleend. Dat is niet alleen te merken in het vegetarische voeding, maar ook in de manier waarop wordt samengewoond en geleefd. Er is veel aandacht voor natuur, cultuur en omgeving. Er is plaats voor bewoners met een WLZ-indicatie voor het zorgcentrum en voor bewoners die wonen in 2 woongroepen voor beschermd wonen en een vleugel voor personen met somatische problematiek. In Felixoord zijn ook appartementen die geschikt zijn voor 2 personen. In deze echtparenkamers zijn partners zonder indicatie ook van harte welkom.

In Felixoord zijn verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten op het gebied van ouderengeneeskunde actief. Samen regelen ze de zorg van A tot Z. Daarbij staan uw wensen en behoeften centraal. HIeronder vindt u de exacte informatie over de personele samenstelling van de zorgteams in Felixoord.
Personele samenstelling
Cijfers van het kwaliteitskader

Zorgleefplan
Voordat u naar Felixoord verhuist, wordt u verzocht een vragenlijst met uw persoonlijke gegevens in te vullen en te retourneren, met daarbij ook kopieën van uw identiteitsbewijs en uw wilsbeschikking. De afspraken worden vastgelegd in een individueel Zorgleefplan dat regelmatig geëvalueerd wordt met u en/of uw belangenbehartiger. Iedere bewoner krijgt een persoonlijk verzorgende. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg van de bewoner.

De appartementen
Alle appartementen bestaan uit een woonzitkamer met keukenblokje en koelkast, een slaapgedeelte en zijn voorzien van een douche, toilet en wastafel.De inrichting bestaat uit vloerbedekking, gordijnen en een bed en eventueel eenvoudig meubilair: een tafel, een stoel, een kast en lampen. Maar ook een bed, matras, beddengoed en handdoeken. De instelling betaalt de kosten van deze inrichting. Wij geven u de ruimte uw appartement ook geheel of gedeeltelijk zelf in te richten. Als u daar voor kiest dan zijn de kosten uiteraard voor uw eigen rekening. Als u uw eigen bed wilt meenemen dan bent u daar vrij in. Als wij in verband met verzorging een seniorenbed of hoog-laagbed verplicht stellen dan betaalt de instelling daar de kosten van.

Bij het ophangen van schilderijen en dergelijke assisteert onze technische dienst. Het is niet de bedoeling dat u dit zelf doet.

Wilt u om welke reden dan ook een andere kamer, dan kan dat alleen in overleg met de leidinggevende(n). De kosten zijn dan wel geheel voor uzelf.

Voor de verpleegunit gelden overigens andere regels. Hier is Felixoord verantwoordelijk voor de aankleding van uw kamer. Tevens zorgen wij ook voor een bed.

Voor de complete informatie, verwijzen we u ook naar de publicatie "uw zorg in een AWBZ-instelling" (klik hier)

De tuinkamer 
In Felixoord is een huiskamer ingericht, de tuinkamer. Deze tuinkamer ligt aan de achterkant van het huis met een terras aangesloten aan de tuin. In deze huiskamer kunnen bewoners deelnemen aan gezamenlijke maaltijden en er worden activiteiten geboden die zijn afgestemd op de vraag van de bewoners. Hierbij kunt u denken aan creatieve activiteiten, zoals schilderen en tekenen, geheugentraining, bewegingsactiviteiten, gespreksgroepen en dergelijke.

Ook is er de mogelijkheid om binnen deze ruimte naar muziek te luisteren en biedt de ruimte de bewoners een plek om elkaar te ontmoeten.

Afbeelding: zaal2