zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
T       026-3340955
F       026-3340491
E      mailcontact


Begeleiding, ondersteuning en zorg

Felixoord is een erkende instelling voor ouderenzorg. De identiteit van Felixoord is uniek in Nederland. De bewoners zijn afkomstig uit het hele land. U komt in aanmerking voor een woonruimte in Felixoord als u vegetariër bent of wilt zijn en een indicatie hebt voor verblijf. Felixoord biedt begeleiding, ondersteuning en zorg aan oudere vegetariërs met een complexe zorgvraag.

Het Zorgcentrum Felixoord biedt de volgende functies:

  • verblijf
  • persoonlijke verzorging
  • verpleging
  • huishoudelijke verzorging
  • ondersteunende begeleiding.

Ook bieden wij mogelijkheden voor een kortdurende opname, voor mensen die beschikken een WLZ indicatie voor kort durende opname. Elke bewoner heeft een zorgovereenkomst en een zorgleefplan, waarin de begeleidings- en ondersteuningsafspraken staan.

Heeft u een Wlz indicatie en wilt u verhuizen naar Felixoord? Als u daar nog niet naar toe kunt verhuizen, is er de mogelijkheid van overbruggingszorg. Als u de status heeft van wens wachtend of slapend wachtend is de overbruggingszorg max. 12 maanden en in geval van ‘ actief wachtende’ max. 6 maanden. U kunt ons bellen voor meer informatie over overbruggingszorg. In wet- en regelgeving is vastgelegd op welke wijze de inzet van uren en max. duur van de zorg geleverd mag worden. Ook kunt u met ons overleggen in welke vorm u de zorg geleverd wilt hebben. Voor vragen over de eigen bijdrage verwijzen we u naar de website van het CAK via www.hetcak.nl.


De zorgverlening kijkt naar de mens als geheel en niet alleen naar het lichamelijke aspect. Felixoord biedt begeleiding, ondersteuning en zorg vanuit haar mensvisie en zorgvisie.