zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Als u zorg van ons ontvangt, is het wettelijk zo geregeld dat u akkoord moet gaan met onze algemene voorwaarden.

In die algemene voorwaarden staat dat wat u van ons kunt verwachten en dat wat wij van u verwachten. U kunt daarbij denken aan persoonsgegevens en privacy, betalingsvoorwaarden en hoe te handelen bij klachten en geschillen.

U vindt de algemene voorwaarden op de website van Icare, waar Felixoord een onderdeel van is.