zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Klantondersteuning

Als u recht heeft op zorg uit de Wlz dan kunt u gratis hulp krijgen van een klantondersteuner. Hij of zij ondersteunt met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Klantondersteuning wordt ook wel cliëntondersteuning genoemd.

De klantondersteuner denkt met u mee over de beste zorg voor u

De klantondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een klantondersteuner staat naast u, denkt mee met u en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk, zoals familie, mantelzorgers en vrijwilligers, bij het zoeken naar oplossingen. De klantondersteuner kent ook het zorgaanbod in uw buurt.
 

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen

Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten.
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie.
  • De invulling van de zorg. U kunt bijvoorbeeld hulp krijgen bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget).
  • Het zorgplan. U kunt hulp krijgen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de cliëntondersteuner u tijdens de bespreking met de zorgverlener bijstaat.
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Wenst u een andere invulling van uw zorgvraag en/of komt u er samen met de zorgaanbieder niet uit? Ook dan kan een cliëntondersteuner u helpen.
  • Ondersteuning bij klachten.
  • Ondersteuning bij herindicatie. U kunt hulp krijgen bij het aanvragen van de herindicatie.
     

Waar kunt u terecht?

U kunt zelf kiezen van wie u klantondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie.

Menzis klanten vinden hier meer informatie.

Zilveren Kruis klanten verwijzen we graag naar Thuis in Clientondersteuning (regio's Drenthe, Flevoland (exclusief Almere), Utrecht, Zwolle, Apeldoorn-Zutphen).