zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Clientenraad

Bij Icare staat de klant centraal. Wij willen er zijn, als mensen ons nodig hebben en bijdragen aan hun kwaliteit van leven. Zoals in de visie van Icare staat beschreven, vinden wij liefde voor mensen, betrouwbaar zijn, steeds beter worden en mogelijkheden benutten enorm belangrijk. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Om beter te worden en te kunnen groeien, vindt Icare het noodzakelijk om te weten wat er speelt onder haar cliënten. Ook Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord heeft een cliëntenraad.

Medezeggenschap

Het bestaan van de Raad is een wettelijk recht, vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad zijn vastgelegd in het reglement Cliëntenraad en gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Op veel onderwerpen heeft de Cliëntenraad adviesrecht cq. instemmingsrecht.

Samenstelling

De Cliëntenraad is samengesteld uit cliënten en/of vertegenwoordigers van cliënten die vallen onder Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord. De Cliëntenraad heeft regulier overleg met de manager woon/zorg. De Cliëntenraad heeft een vertegenwoordiger in de Regionale Cliëntenraad Icare (RCRI). Dit is een overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden. De Cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk ondersteuner.

Werkwijze

De cliëntenraad heeft er voor gekozen om de belangen binnen een zo open mogelijke sfeer van overleg en samenwerking met bewoners, het management en derden te behartigen.

De cliëntenraad heeft een eigen postvakje voor ideeën, tips, klachten etc.

De vegetarische identiteit/visie is onlosmakelijk verbonden met de werkwijze van de cliëntenraad.

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad van Felixoord via Anke Stavast (voorzitter).
E-mail: ankestavast@gmail.com   
Telefoon: (026) 840 62 77

Jaarverslag/jaarplan