zoeken
Lettertype: A A A

Contactgegevens

Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord
Ommershoflaan 35
6861 CH Oosterbeek
Telefoon (026) 334 09 55
E-mail info@felixoord.nl


Verruiming bezoekersregeling vanaf 15 juni

bezoek

Sinds 1 juni is bezoek weer welkom in onze woonzorglocaties, tot nu toe verloopt dit goed. Vanaf 15 juni wordt de bezoekregeling verder versoepeld en mogen bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen meer dan één bezoeker ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van Corona-besmettingen is. Dit heeft premier Rutte op de persconferentie van 3 juni bekend gemaakt.

Stap voor stap

We zijn blij voor onze bewoners dat zij weer meer bezoek mogen ontvangen. Tegelijk zijn wij ons ook nu weer bewust van de vragen die dit kan oproepen over de veiligheid van hun naaste. Bij Icare zetten we daarom stap voor stap de deuren van onze woonzorglocaties verder open. Waarbij we de veiligheid en gezondheid van de bewoners zo goed mogelijk waarborgen. In overleg met onder andere de cliëntenraad hebben we uitgewerkt hoe wij denken dat wij op een veilige manier voldoende ruimte kunnen geven aan meer bezoekers en meer bezoekmomenten. Dat betekent dat we willen starten met een uitbreiding van het aantal vaste bezoekers naar 2 personen. Als alles goed verloopt, dan kijken we natuurlijk of we het aantal vaste bezoekers kunnen uitbreiden. Bezoek van naasten die geen ‘vaste bezoeker’ zijn, blijft daarnaast mogelijk in de flexotels en bezoekershuisjes, aan de buitenzijde van onze woonzorglocaties.

Bezoekregisseurs

Om alles in goede banen te leiden, werken we in onze woonzorglocaties vanaf begin juni met bezoekregisseurs. We hebben gemerkt dat bezoekers dit erg op prijs stellen. De bezoekregisseur begeleidt de bezoeker, brengt en haalt deze naar de bewoners, kan vragen beantwoorden en nazorg regelen, als bezoekers hier behoefte aan hebben. Om alle bewoners in de gelegenheid te stellen om bezoek te ontvangen en ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen elkaar tegenkomen onderweg van of naar de bewoners, werken we met een planning. Bezoekers maken dus een afspraak om langs te komen. Uiteraard is bezoek alleen toegestaan als bezoekers geen Corona-klachten hebben. Bezoekers wordt daarnaar gevraagd bij het maken van de afspraak en de bezoekregisseur vraagt dit nogmaals als de bezoekers binnenkomen.

Naar buiten

Bezoekers van bewoners binnen Beschermd wonen, kunnen ook weer samen met de bewoner een eindje wandelen of fietsen. Zij geven dat aan op het moment dat de afspraak wordt ingepland. Bewoners van Verzorgd wonen kunnen zelfstandig naar buiten en stemmen dit in eerste instantie af met een zorgmedewerker.

Versoepeling in fases

Uitbreiding van bezoekmogelijkheden is belangrijk voor bewoners en naasten. Versoepeling van het bezoekverbod verloopt echter in fases, zodat we goed kunnen controleren wat de effecten zijn. Het blijft belangrijk de kans op besmetting en verspreiding van het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. Bij iedere nieuwe versoepeling worden de cliëntenraad, de ondernemingsraad, zorgmedewerkers en behandelaren betrokken. Samen maken wij afspraken over volgende fases. In de routekaart is te zien hoe wij ook over de verdere versoepelingen van de Corona-maatregelen hebben nagedacht.